Estrada i Arimon, Ricard

Ricard Estrada i Arimon

Enginyer Tècnic Agrícola, per la Universitat Politècnica de Catalunya s’ha especialitzat en desenvolupament rural periurbà i gestor ambiental. Diplomat en els cursos de la Unió Europea pel M. d’Afers Exteriors i Diplomat per la Universitat Politècnica de Madrid, en economia.

Ha publicat articles de sobre temàtica: forestal, paisatge, agricultura periurbana i recursos naturals. Ha presentat comunicacions en diferents congressos i cursos de pots grau i jornades especialitzades.

Es membre fundador de d’Institució Catalana d’Estudis Agraris (IEC), de la Fundació Miquel Agustí i membre de l’Associació de Periodistes Agraris de Catalunya (AGROPRES).

Articles relacionats