Avís legal

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts són  propietat de la Fundació Ars, amb el NIF G58440333, i amb seu social al carrer de Migdia 18, codi postal 08201 de Sabadell, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a la Fundació.

L’accés a aquest lloc web està subjecte a les condicions següents:

1. No es permet la reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb el contingut d’aquestes pàgines web, sense  l’autorització expressa de la Fundació,  excepte el d’aquelles que portin la menció Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa).


2. La Fundació no es responsabilitza de la utilització incorrecta dels continguts d’aquestes pàgines web per part de l’usuari ni del contingut i la informació de les pàgines web de terceres persones connectades per enllaços des de les pàgines web de la Fundació.


3. Tot el material del lloc web està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual.


4. La Fundació es reserva el dret d’actualitzar i modificar en qualsevol  moment i sense avís previ la configuració i els continguts del web.


5. L’ús d’aquest web implica l’acceptació dels termes i les condicions continguts en aquest avís legal.


6. La Fundació no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi, com tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes, fora del seu control.


7. La Fundació dóna estricte compliment a la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a la Fundació a incorporar les dades que facilita per mitjà del formulari de contacte al seu fitxer, prèviament comunicat a l’Agencia Española de Protección de Datos, i que es troba a la seu de la Fundació, carrer de Migdia 18, 08202, Sabadell. El responsable del fitxer és la Fundació Ars. L’ús de les dades personals tindrà caràcter confidencial i es faran servir per a poder prestar els serveis de la Fundació i fer arribar informació de les activitats pròpies o alienes. Per a exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició cal enviar un missatge a editor@quaderndelesidees.press.