Qui som?

Quadern de les idees, les arts i les lletres és una revista cultural d’una dilatada trajectòria: fundada a Sabadell el 1978 per Joan Cuscó i Aymamí, va iniciar el 2012 un procés de renovació per adequar-se a la realitat cultural del país.

Catalunya és un espai socialment viu que genera processos dinàmics associats al pensament, l’acció i l’activisme cultural. Processos que circulen a través d’iniciatives personals i col·lectives, territoris i xarxes socials que, tot i així, sovint no arriben a la major part de la ciutadania. Quadern pretén esdevenir un punt de reflexió i de trobada dels agents que intervenen en la conformació del mapa de la cultura contemporània en el seu pas pel país. Quadern  gira al voltant del que anomenem cultura en constant ebullició i transformació, tant pel que fa a les formes d’habitar el món com pel que fa a les maneres d’expressar-lo. En aquest sentit el grup editor vol fer de Quadern un espai receptiu i obert a les manifestacions actuals del pensament i de la cultura crítica.

Quadern s’adreça a tots els públics interessats a saber més sobre el flux cultural que es genera des de Catalunya tot mirant el món.

Equip editorial

Editor
Manuel Costa Fernández

Directora
Maria de Vallibana Serrano

Correcció lingüística
Jordi Martí Fitó

Disseny
Marta Pons

Portada

Patxi Ocio Casamartina

Comunicació
Xavier Carmaniu

Equip assessor
Sébastien Bauer
Maia Creus
David Madueño
Berta Rubio
Jordi Saez

Empresa editora

Fundació ARS
Migdia, 18 . Tel. 937 259 427 . 08201 Sabadell

ISSN 2385-4979
DL B-16799-1978

Quadern de les idees, les arts i les lletres és una marca registrada de la Fundació Ars.

Fundador
Joan Cuscó i Aymamí