Folch Castell, Carles

Carles Folch Castell

Enginyer Tècnic Agrícola per l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, treballa al Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya.

Durant 23 anys en la certificació de llavors i planters, actualment en temes de desenvolupament rural i política agrària comuna.

Ha col·laborat en sessions de formació i publicat articles sobre control i certificació de material vegetal. Edita periòdicament un llistat de varietats de fruiters que disposen de Títol d’Obtenció Vegetal.

Membre fundador de la Xarxa d’Innovació Pública (XIP) i soci de la Institució Catalana d’Estudis Agraris, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.

Articles relacionats