Casablancas i Segura, Carme

Carme Casablancas i Segura

Doctora en Creació i Gestió d’Empreses (Entrepreneurship and Business Management) per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Professora de l’Àrea d’Economia Financera i Comptabilitat del Departament d’Empresa de la UAB. Actualment imparteix les assigantures de Comptabilitat de Costos i Comptabilitat de Gestió a diversos graus de la facultat d’Economia i Empresa. També es tutora del programa de práctiques en empresa del grau d’Empresa i Tecnología.

La seva recerca está especialitzada en el màrqueting i la gestió de les institucions d’educació superior. Ha publicat en revistes científiques com Higher Education o Revista Española de Inverstigación de Marketing. Ha presentat ponències i comunicacions en diversos congresos com, ACEDE, AEMARK i IIBC.