La plataforma UE B@B, el capital natural a les empreses

Temps de lectura: 3 minuts

Ricard Estrada i Arimon

Publicat a Quadern el 17/09/2017

 

Crec que és bo fer divulgació de la Plataforma UE B@B per entendre el sentit que té i pren cada vegada més la gestió del capital natural, tot vinculant el seu ús a les necessitats de les empreses i de l’economia real.

 

La historia d’una realitat poc coneguda

De fet, tot comença el 6 de novembre de 2012, quan els líders internacionals d’empreses, governs i organitzacions no governamentals es van reunir a Singapur per celebrar el llançament oficial de la seu de la TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity for Business Coalition). La cerimònia va tenir lloc com a part del Fòrum de Negocis Responsables sobre Desenvolupament Sostenible.

Imatge de capçalera de Berta Tiana.

TEEB for Business va evolucionar per convertir-se en la Coalició de Capital Natural el 2014, ja que es va deixar clar entre els membres d’aquest club que no es tractava d’un negoci, sinó de crear un model d’interrelació per abordar aquests problemes i integrar el pensament del concepte: capital natural.

En aquest context la Comissió Europea ha creat, per potenciar aquest moviment de pensament i també de coneixement, la Plataforma UE Business @ Biodiversity amb la finalitat de treballar amb les empreses i ajudar-les a integrar consideracions sobre les funcions de la biodiversitat i el capital natural en les pràctiques empresarials.

Fins aquí la notícia, però què és això? De fet, si hom fa una mica de recerca, pot trobar amb tot detall la informació a la pàgina següent: http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.htm.

Malgrat no voler redimir el lector de la recerca, sí que vull exposar, abreujadament, quina és la missió i quins són els objectius de la Plataforma UE B@B.

 

La missió i els objectius de la Plataforma UE B@B

En certa mesura, totes les accions empresarials afecten la biodiversitat i el capital natural i a la vegada en depenen, i com a conseqüència generen riscos i/o oportunitats. Aquests impactes i dependències generen costos i beneficis no només per al negoci empresarial, sinó també per a la societat, i és per això que la Comissió Europea i els membres de la Plataforma de Negoci i Biodiversitat de la UE acorden dirigir la seva acció vers:

 1. Treballar amb empreses per desenvolupar eines i enfocaments que promoguin la integració de la biodiversitat i les consideracions del capital natural en les pràctiques empresarials;
 2. Oferir un fòrum a nivell de la UE per a un diàleg sostingut i estratègic sobre els vincles entre centres de negocis i biodiversitat, i
 3. Promoure una millor comunicació, un major coneixement i una millor coordinació en relació amb les activitats comercials i de biodiversitat.

Les tres línies de treball per al període 2017-2019

La comptabilitat del capital natural, cercant una cooperació estreta amb el Consell Empresarial Mundial per al Desenvolupament Sostenible (WBCSD).

Innovació per a la biodiversitat i l’empresa, promovent innovacions que posin en valor la biodiversitat i els serveis dels ecosistemes, i que tenen com a objectius cercar noves eines i compartir i desenvolupar projectes conjunts entre empreses.

Finançament, a través de la comunitat de pràctiques de la UE (CoP) Finançament@Biodiversitat, es vol aconseguir integrar la biodiversitat i el capital natural en les activitats financeres principals.

 

On som, doncs?

Davant d’una iniciativa de gran abast internacional que organitza una plataforma d’agents que està integrada actualment per més de 300 membres amb capacitats diferents i situats en sectors econòmics i de governança també diferents. És així que trobem entre els seus membres des de grans empreses multinacionals fins a empreses locals, consultories, ONG i autoritats públiques de tots els estats de la UE.

El món està capgirant el paradigma de l’statu quo que havia regnat fins al desembre del 2015 (data dels acords de París sobre l’escalfament global). Des de llavors, malgrat que alguna autoritat mundial diu que no es creu això de l’escalfament global, la realitat econòmica de la globalització ja ha posat direcció per aconseguir que hi hagi una menor utilització de l’ús del carboni i accelerar un canvi dels usos d’energies més eficients i amb emissions menys contaminants, és a dir, posar en valor i preu les energies d’origen renovable.

Això és el que s’albira, tot hi que queda molt camí per fer i un temps que sembla esgotat si fem cas del que asseguren alguns científics amb l’expressió «fem tard» per reconduir la dinàmica de la inèrcia global del sistema natural.  

Veurem si s’aconsegueix, entre tothom, fer una bona transició cap a la governança energètica eficient salvaguardant plenament el capital natural.

 

4 October 2017: EU B@B Annual Conference – How to set an ambition level? més informació

Imatge: Miguel Campo

 

Ricard Estrada i Arimon

Si t'ha agradat aquest article i vols rebre un butlletí amb els nous articles que publiquem envia'ns el teu correu electrònic i et subscriuràs a la Newsletter de Quadern.


  Quadern de les ideesCapital Natural

  He llegit i acceptat les condicions establertes en l'avís legal i política de privacitat.

  • Ricard Estrada i Arimon

   Enginyer Tècnic Agrícola, per la Universitat Politècnica de Catalunya s’ha especialitzat en desenvolupament rural periurbà i gestor ambiental. Diplomat en els cursos de la Unió Europea pel M. d’Afers Exteriors i Diplomat per la Universitat Politècnica de Madrid, en economia. Ha publicat articles de sobre temàtica: forestal, paisatge, agricultura periurbana [...]