Del silici al mercuri. La poesia catalana actual - nº 216Quadern Nº 216