Farinyes Gasalla, Ignasi

 Ignasi Farinyes Gasalla

Ignasi Farinyes Gasalla

Llicenciat en Filosofia i escriptor. Ha publicat articles, majoritàriament de crítica cultural, a diversos mitjans de comunicació, com ara Revista de Catalunya, El Punt Avui, La Veu del País Valencià, Núvol o El Món i ha fet alguna incursió esporàdica en el món editorial.

Articles relacionats