Transhumanisme: la filosofia del millorament humà - nº 217Quadern Nº 217