Transhumanisme: la filosofia del millorament humà - núm. 217Quadern Nº 217