Biodiversitat i empresa (II). L’ecosistema del mercat de la biodiversitat afecta directament l’empresa

Temps de lectura: 3 minuts

Ana Garcia Molina

 

CC By D2.0, Scotland by Camera, 2012. Imatge de capçalera CC By NC-ND 2.0, Elena Manso, 2010.

Quines accions s’estan produint a les institucions?
A Europa, el nou Pacte Verd Europeu i la nova Estratègia de la UE sobre Biodiversitat 2030 estan treballant per comunicar com transformar aquests impactes i insisteixen que cal incrementar els esforços en la integració de la biodiversitat a tots els nivells, públics i privats, i també en l’àmbit de les activitats econòmiques i empresarials. En concret, l’Estratègia de la UE preveu fins a 100 accions, de les quals 15 estan adreçades específicament a integrar la biodiversitat en l’activitat econòmica, el mercat i els negocis, i que el sector financer pugui evaluar els riscos i així vincular-los a les decisions de finançament, inversió i sostenibilitat de l’empresa. El canvi climàtic té efectes directes sobre la natura. Els projectes transformadors en els quals treballa la UE per quantificar els impactes són principalment:

 1. Projecte ALIGN: és un marc estandarditzat en el qual les empreses han de mesurar els seus impactes i dependències sobre la natura. Com s’han de mesurar els impactes sobre la societat, en relació amb els serveis ecosistèmics?
 2. Projecte TRANSPARENT: és un model normalitzat. De quina manera s’ha d’integrar la relació amb la natura dins del sistema financer?

Aquests dos projectes presentaran els resultats el 2023 i la idea de la UE és que siguin visibles per a la societat i per a les empreses, i que aquests referents ajudin altres empreses a entendre el concepte de biodiversitat i com incorporar-lo a l’estratègia empresarial.

Mobilització del sector financer?
La preocupació pels riscos financers derivats de la degradació i la pèrdua del capital natural estan augmentant. A nivell global hi ha moltes iniciatives, entre les quals destaca la TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures), que treballen per establir els mecanismes de repartiment sobre la relació que tenen les empreses amb la biodiversitat.

L’empresa s’ha de preocupar per la pèrdua de la biodiversitat? Quins canvis requereix l’acció empresarial?
La biodiversitat pot afectar al model de negoci pels riscos que tenim pel fet de dependre de la natura. L’empresa ha de contemplar la relació de la biodiversistat amb l’economia.

Si continuem amb el model econòmic Business as Usual, les pèrdues s’estimen en 9,87 bilions de dòlars del PIB; si agafem el model Suistainable Pathway, les pèrdues s’estimen en 2,65 bilions de dòlars del PIB, i si anéssim cap a un model econòmic de Global Conservation, les pèrdues serien de 0,23 bilions de dòlars del PIB.

I per abordar aquests canvis en el model econòmic, l’empresa:

 • Ha d’establir objectius alineats amb els objectius globals.
 • Ha d’integrar la gestió de la biodiversitat dins dels models empresarials.
 • Ha de valorar i incorporar la natura en les seves decisions.

Tot plegat enfortint un marc regulador més exigent i en el qual es requereix la col·laboració de les adminstracions amb el sector empresarial per determinar com es mesuren els impactes i com es mesuren les depedències en relació amb la natura.

Les transformacions que es requereixen han de suposar noves OPORTUNITATS i han d’incorporar el capital natural per incrementar el valor i la resiliència econòmica i social de les empreses des d’una perspectiva més integrada que pot generar immensos beneficis en relació amb tres grans àrees:

 • Gestió dels usos del sòl.
 • Transformacions de les infraestructures verdes.
 • Desenvolupament de nous models energètics, no basats en l’activitat extractiva.

Aquesta transformació s’estima que pot generar entorn de 10 bilions de dòlars i aproximadament 395 milions de llocs de treball.

https://es.weforum.org/reports/new-nature-economy-report-series/future-of-nature-and-business

Com a conclusió, les empreses no saben com integrar la biodiversitat dins de l’estratègia empresarial per la complexitat del concepte de biodiversitat i per una absència de mecanismes per evaluar i incorporar el capital natural en el compte de resultats.

El canvi de paradigma que es requereix vindrà donat pel mateix marc regulatori, així com l’European Green Deal, que exigirà una comptabilitat ambiental a nivell estatal, com l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya 2030.

Hi ha riscos financers però també oportunitats per al canvi, que vindrà donat per la necessària col·laboració publicoprivada.

NOTA: S´ha organitzat “un grup de treball multidisciplinar que treballa per reduir la pèrdua de la biodiversitat a Catalunya i que està organitzat per : Col.legi d´Economistes de Catalunya, Generalitat de Catalunya: Departament d´Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, CREAF, IRBIO amb la col.laboració de : FOMENT, CECOT, Consell General de Cambres de Catalunya, ECOACSA.

—————————————————————————————————————————————-

Pacte Verd Europeu
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es

Estratègia de la UE sobre biodiversitat
https://dopa.jrc.ec.europa.eu/kcbd/actions-tracker/#summary

ALIGN
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/align/index_en.htm

TRANSPARENT
https://capitalscoalition.org/project/transparent/

TNFD
https://tnfd.global/

Incorporar el capital natural
https://www.youtube.com/watch?v=IyL272Q1N0s

 

Publicat simultàniament a Diari de Sabadell (https://www.diaridesabadell.com/sabadell/opinio/capital-natural/)

Ana Garcia Molina

Si t'ha agradat aquest article i vols rebre un butlletí amb els nous articles que publiquem envia'ns el teu correu electrònic i et subscriuràs a la Newsletter de Quadern.


  Quadern de les ideesCapital Natural

  He llegit i acceptat les condicions establertes en l'avís legal i política de privacitat.

  • Ana García Molina

   Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials; Presidenta de la Comissió d´Economia i Sostenibilitat i membre de la Junta de Govern del – Col·legi d´Economistes de Catalunya; Membre del ”Energy Institute” – London- UK i de Comissió Executiva de la Taula Inter-Professional de l´Energia.