Mascaró Català, Josep

Josep Mascaró Català

1969. Títol d’arquitecte per l’ETSAB.

1973 a 1977. Treballs d’arquitectura i paisatgisme a Catalunya i Menorca. 

1978 a 1984. Treballs de paisatgisme a Caracas (Veneçuela).

2000. Finalista del I Premi Europeu de Paisatge Rosa Barba.

Treballs de planejament:

1985 a 2016. Treballs a Catalunya, Espanya, Colòmbia. 

1985 a 2018. Arquitecte paisatgista a l’equip redactor del Pla Especial d’Ordenació i Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola i cap del servei de Projectes i Obres al Consorci del Parc Natural de Collserola. 

Publicacions:

DMA Llars Modernes, Shelter ll, Landscape Architecture, entre d’altres.

Cursos i conferències relacionats amb el tema de la intervenció de l’home en el paisatge.

Articles relacionats