Grup Capital Natural

 Grup Capital Natural

Grup Capital Natural

El grup Capital Natural de la Fundació Ars pretén reflexionar de manera pública sobre la necessitat de preservar i potenciar el capital natural en el nostre entorn més proper. El grup centra la seva acció en: Per això el Grup de Treball sobre el capital natural vol centrar la seva acció en: expressar pensaments sobre models per gestionar el capital natural, exposar opinions sobre la conveniència o no de canviar models de desenvolupament, generar debat intel·lectual sobre com aplicar, en l’entorn proper, la preservació del capital natural i exemplificar casos d’èxit, sobre la gestió del capital natural.

Articles relacionats