Rodrigo, Javier

Javier Rodrigo

Coordinador de Transductors, plataforma de mediació cultural, política de proximitat i recerca aplicada activa des de 2008 a nivell estatal i internacional. Ha desenvolupat programes, conferències i tallers de mediació experimental, pedagogies crítiques, territoris i cultura comunitària en diversos museus i centres d’art com com «Hezkuntza Tabakalera» (2013-2015), «Cohabitar en-» (2016-2017) projecte de coordinació de Fabra i Coats – Centre d’ art Contemporani, «Translab – Amarika» (2011), “Escoles en xarxa en la Trobada internacional MDE11” del Museu d’Antioquia (2011), a Vitòria ambes dues com a laboratoris ciutadans i treball híbrid, o la mostra internacional i programa de mediació: «Transductors: polítiques espacials i pedagogies col·lectives »(2009) al Centre José Guerrero de Granada. Actualment continua desenvolupant els projectes «Interfícies» des de 2015 i «L’Ordit» a Fabra i Coats des 2018 i el LabVorn al CCMEl Born amb altres entitats, i es part del Teatre Arnau de gestió comunitária , la xarxa artibarri i Cooperasec, entre altres.

Ha publicat sobre aquests temes com per exemple 3 llibres editats per l’equip de Transductors, amés de capítols i textos en publicacions tant a nivell estatal com internacional. A més, ha realitzat investigacions com «Gestió comunitària de la Cultura» (programa Cultura Viva, Ajuntament de Barcelona) i «Polítiques de Mediació» amb l’ajuda de la Generalitat de Catalunya. Viu al Poble Sec, intenta treballar menys i conciliar amb la criança, però l gestió cultura i comunitària no el deixa…

Articles relacionats