Què és l’energètica pública de Catalunya?

Temps de lectura: 5 minuts

Ana Garcia Molina

 

 

L’eina catalana per a la creació de valor, aportació pública a la societat. 100% renovable, 100% pública, km 0

La creació de L’Energètica, la nova empresa pública de renovables, anunciada el desembre del 2022, i la seva posada en marxa el març d’enguany han despertat un gran interès. Representa un projecte molt ambiciós que té com a objectiu garantir la sobirania energètica de la Generalitat de Catalunya a través de l’autoconsum compartit, nous projectes de generació i mecanismes de lluita contra l’exclusió energètica. 

La Generalitat i el seu sector públic són el primer usuari d’energia del país, per davant de qualsevol altra empresa o institució. L’Energètica serà una eina per incidir en el model energètic català i transformar-lo augmentant la potència instal·lada de renovables que ajudi a assolir els objectius en el període 2030-2050. 

Com es farà? 

Invertint en nous projectes propis i compartits de generació d’energia, col·laborant amb les administracions públiques en els projectes fotovoltaics, eòlics i hidràulics. En aquest sentit, tindrà un paper clau l’aliança amb el món local per desenvolupar iniciatives amb consens territorial. I també es farà col·laborant amb les comunitats energètiques, gestionant les centrals hidroelèctriques a mesura que vencin les concessions vigents i potenciant l’emmagatzematge. Totes les inversions que realitzi es faran sota criteris de rendibilitat, contribució social i participació de la localitat on s’ubiqui la instal·lació.

Quin és el pla d’actuació de l’Energètica?

L’Energètica està centrada en la generació de megawatts verds: l’energia solar captada amb instal·lacions sobre teulada i sobre terreny, la hidràulica i l’eòlica tant terrestre com marina. Quant a l’eòlica, per ara l’àmbit d’actuació són els dos parcs més antics de Catalunya amb participació de la Generalitat, que requeriran una inversió per repotenciar-los. Respecte a la fotovoltaica, hi ha un pla d’actuació en infraestructures de la Generalitat per cobrir-ne totes les cobertes amb l’objectiu fixat al 2030, que suposarà més de 250 megawatts. No només la fotovoltaica sobre cobertes, sinó sobre el terreny, cosa que implica una cooperació amb els ajuntaments en igualtat de condicions i que suposarà el 2% del consum d’energia per part del sector públic. I per últim la generació a través de la hidroelèctrica, en col·laboració amb l’ACA, a les conques internes de Catalunya. 

L’Energètica vol ser un agent intermediari-facilitador entre les zones consumidores i les zones productores. L’equilibri territorial a l’hora d’implementar energies renovables requerirà una participació del territori i consens. L’Energètica vol ser una empresa global, treballar amb el sector privat i abastir els màxims àmbits possibles. Les obres i instal·lacions es faran mitjançant concurs públic, facilitant que totes les empreses puguin participar-hi. Tot projecte anirà acompanyat d’una memòria tècnica, econòmica i jurídica.

L’Estat espanyol és una excepció al món occidental per la gairebé inexistent titularitat pública en el sector de l’energia (a diferència de països com França, Noruega o el Canadà, on hi ha empreses públiques de titularitat de l’Estat). L’Energètica vol posar normalitat a una anormalitat. En molts estats, països, regions i ciutats, l’energia es considera un bé públic al servei de la ciutadania i de la transició energètica. 

Quin és el model de negoci de L’Energètica?

La Generalitat és el major consumidor d’energia elèctrica de Catalunya, alhora que un dels grans propietaris de terrenys i de teulades. Aprofitant els recursos del sol, el vent i l’aigua, es planteja un model que no implicarà una despesa a fons perdut del pressupost públic per finançar l’energia. Amb la prestació de servei de subministrament, L’Energètica podrà recuperar la inversió i crear valor a la societat amb aportació pública sense necessitat de tenir injeccions recurrents de diners. La inversió inicial aquest any de 25 milions d’euros tindrà una conversió en megawatts hora que al seu torn es convertiran en euros. La inversió per al 2024 s’estima en més de 40 milions d’euros.

Fins ara, l’administració comprava certificats de garantia de l’origen renovable de l’energia consumida sense que això suposés, a la pràctica, cap increment de la potència renovable en el mix energètic. És a dir, no contribuïa a desplaçar les energies fòssils. El model de negoci de L’Energètica fa un plantejament diferent que es basa en com estan operant grans empreses com ara Google o Facebook, que han invertit en parcs eòlics per autogenerar-se l’energia que consumeixen.

Es tenen identificades 1.400 teulades preparades per poder-hi instal·lar plaques fotovoltaiques abans del 2030. L’electricitat que generin es dedicarà a la modalitat de PPA on site (generar-vendre energia al consumidor que ocupi l’edifici i vendre’n els excedents al mercat, cedint-ne abans una part als consumidors vulnerables de l’entorn). La resta de l’energia, fins a arribar a uns 750 megawatts, provindrà de projectes sobre terreny, en què L’Energètica hi pot participar en una part o en la totalitat. 

Inicialment és prioritària la coinversió en projectes amb renovables que estiguin en una fase avançada de desenvolupament, assumint-ne l’operativa per garantir-ne la gestió pública, justa i transparent. Qualsevol administració, col·lectiu o empresa pot fer arribar a L’Energètica les seves iniciatives a través de la bústia de projectes. Els projectes en què participi hauran de complir un criteri de rendibilitat econòmica, ja que L’Energètica no pot perdre diners, però alhora podrà renunciar a una part de la rendibilitat en favor de criteris socials, ambientals o territorials. Amb aquests criteris, l’objectiu ambiciós és que la generació d’energia arribi a un gigawatt.

El subministrament d’energia permetrà a L’Energètica esdevenir el proveïdor de tots els punts de subministrament de la Generalitat de Catalunya. Està previst assolir l’objectiu en uns quatre anys a mesura que els contractes arribin al venciment amb la comercialitzadora vigent. El primer client és l’Agència de Residus de Catalunya. S’estima abastir 3.000 punts de subministrament el 2025. 

D’altra banda, L’Energètica pot ser l’aliada de l’administració local per impulsar nous projectes i donar suport a les comunitats energètiques. Un primer avantatge econòmic evident prové del fet que, mentre que l’administració no pot deduir-se l’IVA de les seves inversions, L’Energètica sí que pot fer-ho, i això representa com a mínim una reducció del preu en un 21%. L’altre avantatge és el grau d’especialització de l’equip humà de L’Energètica, que permet prestar un acompanyament que pot ser determinant a l’hora d’executar projectes d’alta complexitat tècnica i jurídica, com són els d’energies renovables.

L’Energètica vol ser un accelerador de la transició energètica i ajudar a generar més acceptació de les renovables, fent pedagogia i comptant amb la participació dels municipis. Per generar consens, és important que els projectes siguin dimensionats i la població en percebi un benefici directe. Cal posar el focus en el fet que les renovables permetran crear indústria al territori, ja que es disposarà d’una energia més barata.

Si t'ha agradat aquest article i vols rebre un butlletí amb els nous articles que publiquem envia'ns el teu correu electrònic i et subscriuràs a la Newsletter de Quadern.


    Quadern de les ideesCapital Natural

    He llegit i acceptat les condicions establertes en l'avís legal i política de privacitat.

    • Ana García Molina

      Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials; Presidenta de la Comissió d´Economia i Sostenibilitat i membre de la Junta de Govern del – Col·legi d´Economistes de Catalunya; Membre del ”Energy Institute” – London- UK i de Comissió Executiva de la Taula Inter-Professional de l´Energia.