Martí Viudes, Marià

Marià Martí Viudes

Llicenciat en Biologia (1975) i Doctor en Ciències Biològiques (1979) per la Universitat Autònoma de Barcelona. Director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (1993-2021). Secretari general de FEDENATUR – Federació Europea d’Espais Naturals i Rurals Metropolitans i Periurbans 1997–2017. Director del II Simposi (1995) i III Simposi (2003) “sobre espais naturals i rurals en àrees metropolitanes i periurbanes”. Membre del Consell d’Europarc – Federació Europea de Parcs Naturals i Nacionals d’Europa- (2016-2021).

Articles relacionats