Solé, Liliana

Liliana Solé

Liliana Solé és doctora en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva recerca se centra en els impactes socioambientals del canvi climàtic i les diferents pressions antròpiques en zones litorals, amb especial atenció als impactes derivats de la indústria turística. Actualment treballa com a investigadora postdoctoral al Departament de Geografia i Geologia de la Universitat de Turku (Finlàndia), on estudia els efectes del canvi global sobre els valors del paisatge a la zona Mar de l’Arxipèlag (Finlàndia) mitjançant l’ús de mapeig participatiu.

Articles relacionats