Solà, Georgina

Georgina Solà

Georgina Solà (Barcelona, 2000) és traductora d’autors francesos del segle XIX i XX, i escriu habitualment per al suplement cultural Quadern del diari El País. Ha estat estudiant d’hypokhâgne i khâgne a París, on actualment continua estudiant lingüística teòrica i experimental a Paris Cité. Ha participat en la primera edició del programa d’estudis independents «Tejidos conjuntivos» del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofía.

Articles relacionats