Ristol, Xavier

 Xavier Ristol

Xavier Ristol

Sabadell,1978. Artista visual català i professor de la Universitat de Barcelona, viu i treballa a Sabadell. Llicenciat en Belles Arts i DEA Suficiència Investigadora per la Universitat de Barcelona. Va obtenir la beca de creació artística de la Fundació Guach-Coranty , la beca del Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA) per a la recerca i la creació en àmbits artístics i del pensament i la beca BCNProduccióLa Capella de l’ajuntament de Barcelona, entre d’altres. Premiat a la Biennal d’Art Ciutat de Valls/ Premi Guach-Coranty 2012 i a la Biennal d’Art Ciutat d’Amposta 2010 LO PATI.

Ha participat en exposicions col·lectives com La Qüestió del Paradigma. Genealogies de l’emergència en l’art contemporani a Catalunya del Centre d’art la Panera i La Capella. Exposicions individuals en el marc de BCN Producció a La Capella, entre d’altres. Resident a L’Estruch en diverses ocasions ha participat a Sabadell Obert, projecte de residències de treball, i en una exposició endegada per la Nauestruch de L’Estruch i el Museu d’art de Sabadell, específicament orientada al foment del teixit artístic sabadellenc.

Articles relacionats