Ricart Masip, Marta

 Marta Ricart Masip

Marta Ricart Masip

Artista. La seva trajectòria passa per la formació, la dinamització comunitària i la creació artística. En els darrers anys, ha centrat la seva pràctica en la cerca de llenguatges de creació amb les persones per traslladar la creació artística als processos compartits que configuren un fer comú. Ha desenvolupat una metodologia que parteix dels processos de creació i permet diluir les fronteres entre les arts i l’educació tot possibilitant la realització de projectes de creació i producció col·lectiva en contextos diversos. www.martaricart.cat

Articles relacionats