Edificis d’habitatges amb estructura de fusta

Temps de lectura: 4 minuts

Ricard Perich i Duran

Publicat a Quadern el 19/11/2021

 

A l’octubre de 2019 vaig escriure per a Capital Natural un article sobre la construcció amb fusta exposant que era una alternativa real a la construcció tradicional. En aquests moments ja podem veure a Sabadell la promoció per part de VIMUSA (Habitatges Municipals de Sabadell, SA) de dos edificis d’habitatges HPO de lloguer amb estructura de fusta; es tracta de 21 habitatges en 6 plantes a l’encreuament de la carretera de Barcelona amb el carrer Zurbano i de 32 habitatges en 4 plantes al carrer Francesc Layret amb Piferrer.

Hom se sorprèn de veure aquestes estructures aixecades amb la fusta com a material estructural i es qüestiona quin comportament tindran aquests edificis.

Seran segurs? Les estructures de fusta són segures. Podem aixecar 6 plantes i moltes més. La fusta natural és un material no homogeni ni isòtrop, però la mecanització amb sistemes entramats, contraxapats i CLT (cross laminated timber, és a dir, llistons de fusta disposats transversalment en diverses capes i encolats a altes pressions) ens aporten fiabilitat i certificació sobre el seu comportament estructural.

Tindran durabilitat? La fusta ha estat utilitzada en la construcció durant segles i, aïllada dels elements que la podrien degradar (humitat, tèrmits..), no presenta problemes de durabilitat.

Seran confortables? La fusta és un bon aïllant tèrmic, molt millor que el formigó o la ceràmica, és per tant més fàcil d’obtenir nivells d’aïllament molt alts amb menys materials aïllants afegits. La fusta millora el confort acústic interior per reverberació, però cal tractar bé en la seva construcció l’aïllament acústic entre elements per evitar la transmissió de sons d’impacte. La fusta, a més, és higroscòpica i transpirable, i aporta calidesa, textura, color i aroma.

Què passa amb el foc? Es tendeix a pensar de forma lúdica en el conte dels tres porquets quan veiem un edifici de fusta, però cal recordar que la fusta exposada al foc genera una capa de carbonatació superficial que protegeix l’interior dels perfils de fusta. Els càlculs estructurals preveuen aquestes pèrdues de secció en cas d’incendi i garanteixen l’estabilitat; a més, es reforça el seu comportament amb una capa de morter sobre els forjats.

Quedarà la fusta vista tal com s’aixeca l’estructura? L’estructura de fusta es pot recobrir amb qualsevol material d’acabat de façana. En aquests edificis es combinarà un recobriment SATE (sistema d’aïllament tèrmic exterior) amb façanes ventilades i amb acabats amb enllistonats exteriors vistos de fusta. A l’interior es deixaran els sostres vistos de fusta i algunes parets interiors també amb la fusta vista.

Canviarà amb el temps el seu aspecte? Les parts o zones de fusta exposades a l’exterior canvien d’aspecte per acció del sol i de l’aigua; per tant, cal entendre que a llarg termini les fustes exteriors vistes tindran el color grisós natural del seu envelliment.

És més car construir amb fusta? El preu de la fusta és alt si es compara amb altres materials destinats a la resistència estructural com l’acer o el formigó, però en el cost global de la seva utilització cal posar en valor altres factors que faran que aquest ús sigui viable en termes econòmics: els tancaments de fusta estructurals, la planificació logística, la prefabricació, la pràctica inexistència de residus d’obra, la reducció de terminis, la reducció d’accidentalitat, la reducció de costos en la fonamentació, etc. El cost final de l’edifici resulta, per tant, similar als sistemes convencionals.

És millor el seu impacte mediambiental? La utilització de la fusta com a material estructural i constructiu ajuda a mobilitzar la fusta dels boscos i a fer-ne un aprofitament ordenat i responsable. Així doncs, dels boscos se n’obtenen els recursos fusters i a la vegada se’n garanteix la sostenibilitat i s’eviten els problemes derivats de la manca de gestió com els incendis forestals. La fusta i els seus productes derivats han de procedir de boscos gestionats de manera sostenible. La fusta és un material renovable, reutilitzable i biodegradable, i a més es pot aprofitar el seu poder calorífic com a biomassa (en els residus de producció i al final de la seva vida útil).

Per descomptat, a part de l’estructura de fusta, aquests edificis incorporen criteris de sostenibilitat en la seva construcció: sistemes energètics passius (aïllaments, proteccions solars, ventilació transversal, etc.) i actius (bomba de calor aerotèrmica per a calefacció, refrigeració i ACS, il·luminació LED, etc.), així com recuperació d’aigües grises i energia fotovoltaica comunitària a la coberta.

La construcció amb estructura de fusta representa un canvi de paradigma en el sector, ja que recupera la utilització d’un material natural, lleuger, fàcil de transportar i processar, amb un balanç negatiu de gasos d’efecte d’hivernacle, i incorpora tots els seus avantatges en termes de confort, salut i estalvi energètic.

 

Publicat simultàniament a Diari de Sabadell (https://www.diaridesabadell.com/sabadell/opinio/capital-natural/)

 

Ricard Perich i Duran

Si t'ha agradat aquest article i vols rebre un butlletí amb els nous articles que publiquem envia'ns el teu correu electrònic i et subscriuràs a la Newsletter de Quadern.


    Quadern de les ideesCapital Natural

    He llegit i acceptat les condicions establertes en l'avís legal i política de privacitat.

    • Ricard Perich i Duran

      Arquitecte i Director Tècnic de VIMUSA (Habitatges Municipals de Sabadell). 1999-2021 Desenvolupant la promoció, projectes i obres d’habitatge social i equipaments, rehabilitació d’edificis i gestió de sòl. Col·laborador com a ponent, jurat i professor invitat en jornades, ponències i cursos en administracions i universitats. Obtenció de diferents premis a nivell [...]