La col·lecció

Societat Digital i Societat Analògica, una aliança per un món millor? - núm. 222

La creació musical actual: herències, reptes i confusions - núm. 221

Gènere fantàstic - núm. 220

Museus en transformació en un món que canvia - núm. 219

Humor, irreverència, transgressió: la creativitat 100 anys després de la Colla de Sabadell - núm. 218

Transhumanisme: la filosofia del millorament humà - núm. 217

Del silici al mercuri. La poesia catalana actual - núm. 216

Llegir i escriure en català 1978-2018 - núm. 215

Fina Miralles. Paraules fèrtils 1972-2017 - núm. 214

ELS PINTORS A QUADERN - núm. 212/213

Humanitats - núm. 211

Noves formes d'espiritualitat - núm. 210