La col·lecció

Transhumanisme: la filosofia del millorament humà - núm. 217

Del silici al mercuri. La poesia catalana actual - núm. 216

Llegir i escriure en català 1978-2018 - núm. 215

Fina Miralles. Paraules fèrtils 1972-2017 - núm. 214

ELS PINTORS A QUADERN - núm. 212/213

Humanitats - núm. 211

Noves formes d'espiritualitat - núm. 210

La nit de la ciència desvetlla la raó - núm. 209

Sabadell al mirall - núm. 208

Intergèneres: desbordant pràctiques i sabers - núm. 207

Pedagogies de l'emancipació - núm. 206

Artivismes - núm. 205