Vivancos Martí, Jordi

Jordi Vivancos Martí

Llicenciat en Pedagogia. Ha treballat més de 35 anys en innovació educativa promovent l’ús de les tecnologies digitals aplicades als processos d’ensenyament i aprenentatge. És autor del llibre Tratamiento de la información i competencia digital i de diversos blogs i materials digitals. Entre els anys 2007 i 2019 fou el cap de servei de l’Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement del Departament d’Ensenyament. Unitat responsable de la formació permanent del professors en tecnologies digitals, dels portals educatius del Departament (XTEC, EDU365 i EDU3, entre altres) i dels serveis telemàtics per als centres educatius de Catalunya (Àgora, Alexandria, Nodes i Odissea). Actualment jubilat.

Articles relacionats