Miró Alaix, Manel

Manel Miró Alaix

Manel Miró Alaix, Barcelona, 1962.

Llicenciat en Prehistòria i Història Antiga per la Universitat de Barcelona el 1985 i especialitzat en Gestió i Interpretació del Patrimoni per l’Escola de Patrimoni de Barcelona el 1990.

Arqueòleg freelance de 1989 a 1992.

Consultor d’interpretació de patrimoni i museografia des del 1993 fins a l’actualitat, primer a la Fundació Centre Europeu del Patrimoni i des del 1996, a Stoa.

Director de més d’un centenar de projectes d’interpretació del patrimoni i museografia.

Professor del màster d’Arquitectura i Patrimoni Històric de l’Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

 

Articles relacionats